Takeno Jo-o (1504-1555) studied Zen Buddhisms under Sosen and Soutou of Daitoku-ji Rinzai Zen head monastery. He learned tea from Souchin a disciple of Murata Shukou.

Sen Rikyu was his most outstanding disciple.


CategoryChajin

chado: Takeno Jo-o (last edited 2008-03-08 17:11:16 by localhost)